Omet els enllaços

Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Bridgeburg Invest, S.L. (en endavant, Bridgeburg) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que sol·licitem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per a quines finalitats demanem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps les conservem.
 • A quins destinataris comuniquem les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

1. Responsable

Bridgeburg Invest, S.L. amb NIF B10786846, carrer Arístides Maillol, s/n, 08028, Barcelona.

Delegat de Protecció de Dades: [protegit per correu electrònic].

Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de dades realitzats per Bridgeburg:

1. CONTACTE I SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ

Finalitats: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d'informació i realitzar els tràmits derivats de la petició, així com enviar-li comunicacions dels productes, serveis i activitats de Bridgeburg i, si s’escau, de les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club, per mitjans electrònics, si marca les corresponents caselles d'acceptació.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació de Bridgeburg i, si s’escau, en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Fins a resoldre la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o una vegada contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa d'aquests.

2. COMPRA ON-LINE DE PRODUCTES OFERTS A LA WEB DE BRIDGEBURG

Finalitats: Gestionar la seva comanda, el pagament i l’enviament del producte. En cas que es produeixi un error de connexió durant en el procés de compra, enviament de recordatoris per facilitar la compra pendent.

Prevenció de frau en la gestió de pagaments: Veure apartat "Destinataris"."Secció.

Legitimació: Contracte de compravenda; interès legítim en informar als clients de Bridgeburg sobre productes o serveis similars als adquirits i interès legítim en analitzar possibles fraus.

Conservació: Mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats.

3. SUBSCRIPCIÓ A LA NOSTRA NEWSLETTER I A ENVIAMENTS COMERCIALS

Finalitat: Enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a productes, serveis i a l'activitat i als esdeveniments de Bridgeburg i, si marca la casella d’acceptació, sobre l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques sobre productes, serveis i activitats de les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en subscriure's als enviaments comercials i/o newsletters de Bridgeburg a través de la nostra pàgina web o dels nostres xarxes socials i, si s’escau, en marcar la casella d’acceptació per a rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Fins que l'interessat retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments.

4. SUBSCRIPCIÓ A PROMOCIONS (Black Friday, Xmas, Rebaixes, etc.)

Finalitat: Enviar-li les nostres promocions i ofertes sobre productes o serveis de Bridgeburg. En dates i/o dies assenyalats que siguin del seu interès i, si marca la casella, sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en subscriure's als enviaments comercials i/o newsletters de promocions de Bridegburg a través de la nostra pàgina web o dels nostres xarxes socials i, si s’escau, en marcar la casella d’acceptació per a rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Fins que l'interessat retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments.

5. XARXES SOCIALS

A. Accions d'audiència personalitzada i públics similars

Finalitats: Verificació de l'existència de comptes de determinats interessats/usuaris de Bridegeburg i/o cerca de perfils en xarxes socials (que no hagin restringit la recepció d'enviaments a través del seu perfil d'usuari segons el que s'estableix en les polítiques de privacitat de cadascuna de les plataformes) per a l'enviament de comunicacions comercials o impactes publicitaris de Bridgeburg.

Legitimació: Interès legítim a informar a la persona usuària en plataformes així com en el seu cas a tots aquells que han donat el seu consentiment o s'han subscrit a enviaments de Bridgeburg.

Conservació: Mentre duri la relació amb l'interessat i, en el seu cas, fins a la sol·licitud de baixa o retirada del consentiment de l'interessat.

B. Registre d'usuaris a través de xarxes socials

Per a donar-se d'alta com a usuari existeix la possibilitat de realitzar el registre o inici de sessió mitjançant Facebook o Google Sign que, en tot cas, serà voluntari. En aquest cas, les credencials d'inici de sessió seran les del compte personal de la xarxa social o plataforma. La xarxa social o plataforma, a més, podrà remetre'ns informació addicional del perfil públic (nom del perfil, fotografia i informació bàsica), de conformitat amb la política de privacitat que la xarxa social indica sobre la informació que s'inclou en el perfil públic. No obstant això, podrà decidir no incloure alguna de la informació inclosa en el seu perfil públic, de manera que no serà tractada per nosaltres.

Així mateix, existeix la possibilitat de contactar directament a través de les nostres xarxes socials corporatives i/o d'enviar el seu missatge iniciant sessió mitjançant Facebook o Google. En aquest cas, tractarem les dades del perfil públic del seu compte personal (nom del perfil i/o nom de l'usuari, fotografia i informació bàsica), de conformitat amb la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

3. Destinataris de les seves dades

Les seves dades són confidencials, seran utilitzades exclusivament de manera interna per a les finalitats indicades i no es cediran a tercers, excepte que existeixi una obligació legal i, en els següents supòsits:

 • En cas que s’hagi de fer efectiu algun pagament: ENTITATS BANCÀRIES O PROVEIDORS DE SERVEIS DE PAGAMENTS per a la tramitació i gestió del pagament.
 • Prevenció del frau en la gestió de pagaments: Podrem tractar les seves dades per a fer un control sobre possibles operacions fraudulentes, la qual cosa pot suposar una comunicació de dades a proveïdors experts en prevenció i gestió del frau, per analitzar l'operació de compra per aquests motius, la qual cosa pot implicar la denegació de la comanda i de la seva gestió.

A aquest efecte, les seves dades poden ser comunicades a terceres empreses que tractaran les seves dades com a responsables del tractament, i que, per tant, seran aquestes les que determinin els fins i els mitjans per als quals s'usaran els mateixos. Aquestes empreses poden ser empreses de logística per a l'enviament dels productes a l'adreça indicada, o empreses de prevenció del frau, com per exemple Riskified Ltd., qui tractarà les seves dades per a fins de seguretat i control antifrau de les transaccions realitzades per part seva. La comunicació del Club a Riskified suposa la transferència internacional de Dades fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), per al que totes dues parts garanteixen que s'han pres les garanties oportunes perquè el tractament compleixi amb els requisits establerts en la normativa de protecció de dades (per a més informació sobre aquestes garanties, pot posar-se en contacte amb nosaltres a les direccions indicades en l'apartat cinquè següent). Per a més informació sobre com Riskified tracta les seves dades, pot accedir a: https://www.riskified.com/privacy/.

 • Al FC BARCELONA per l’enviament d’informació i comunicacions del Club, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat d’aquest. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals i les entitats integrants del FC BARCELONA, pot accedir a la Política de privacitat a través del següent enllaç: https://www.fcbarcelona.com/

 

4. Transferències Internacionals

Bridgeburg en tant que entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, essent possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor d’enviament de newsletter, emmagatzematge de dades, etc.).

En qualsevol cas, tots els nostres proveïdors passen per un procés previ d’homologació i ens assegurarem que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

 • Clàusules Tipus aprovades por la UE
 • Certificacions de tercers

Podrà sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre les garanties preses en cada cas, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a [protegit per correu electrònic].

5. Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’ oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de los dades en els casos previstos en la normativa.
 • Altres drets reconeguts en las normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus DretsMitjançant un escrit dirigit a la Comissió de Protecció de Dades a l’adreça postal carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya) o bé per correu electrònic a  [protegit per correu electrònic]t, indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

Si tingués qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre la forma en la que tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça de correu electrònic [protegit per correu electrònic] o per correu postal dirigint-se per escrit a l’adreça carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència “DPO”.

En cas de divergències en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Proteccio de Dates (www.aepd.es).

6. Cookies

Podrà consultar tota la informació sobre les cookies d’aquesta web a la Política de cookies.

7. Publicitat Segmentada

Bridgeburg realitza enviaments informatius als nostres usuaris de manera segmentada per a poder oferir millors serveis, adaptats a les preferències dels nostres usuaris, proporcionant continguts de qualitat i personalitzats als seus interessos.

Tal i com es descriu a continuació, Bridgeburg podrà realitzar publicitat segmentada tenint en compte totes aquelles dades proporcionades per vostè.

Aquest perfil tindrà en compte, per exemple:

 • El seu comportament a la web, cookies, moviments del cursor, o les seves preferències i interessos.
 • Comportament davant l’enviament de newsletters de Bridgeburg informatives com, per exemple, quin contingut li resulta interessant segons l’obertura de newsletters i la freqüència de l’esmentada obertura.
 • Interacció que pugui realitzar a través d’altres canals com puguin ser consultes en canals d’informació o contacte de Bridgeburg.
 • Informació que ens pugui proporcionar a través d’enquestes de satisfacció.

L’informem també que, per alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de forma automàtica sense intervenció humana com, per exemple, segmentar-li segons si té interès en determinades seccions de la pàgina web o pot arribar a utilitzar altres serveis que puguem oferir.

A més, les mateixes comunicacions podran ser adaptades i personalitzades, segons els interessos dels usuaris, bé en base als productes i serveis sol·licitats, bé en base a aquelles dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts, reacció a comunicacions del Bridgeburg, entre altres.

Aquesta personalització es realitza de forma parcialment automatitzada, en el sentit que Bridgeburg determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera les característiques de segmentació publicitària per a cada usuari. Bridgeburg no envia comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considera que és tant interès nostre com de l’usuari, enviar o rebre informació rellevant, i perquè la no segmentació no alteraria el número de comunicacions rebudes, si no tan sols el contingut de les mateixes. En este sentit, si no desitja ser segmentat, pot oposar-se a les comunicacions o sol·licitar la baixa comercial en qualsevol moment.

Així mateix, les dades que Bridgeburg tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per a l’usuari a través de la nostra pàgina web en accedir mitjançant el seu usuari i contrasenya de tercers (Social Login); el nom de l’usuari, el seu email, la seva data de naixement i la seva localització geogràfica, a més dels seus gustos a les xarxes socials quan ho consent l’usuari i de forma opcional, amb el fi d’oferir una experiència personalitzada relacionada amb els “M’agrada” de la persona.

8. Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per a gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, de manera que, si no les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

9. Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades i evitar-ne la seva alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats.

10. Actualització de les seves dades

És important que per poder mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a los dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per a adaptar-la als canvis que es produeixin a la web de Bridgeburg, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent. La data de publicació de la present política és 01/05/2023. Qualsevol canvi rellevant de la mateixa serà comunicat a les persones usuàries.